.. Loading ..

Kategória: Cikkek

Elindultak a célzott foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzések

máj 21, 2024
A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter minden évben közzéteszi a hatáskörrel rendelkező hatóságok munkavédelmi, illetve foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzési feladatait tartalmazó ellenőrzési tervet. E tervben a miniszter kijelöli az éves ellenőrzések fókuszát, illetve meghatározza...

Beszámoló a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényéről

márc 25, 2024
Ügyvezetőnk, dr. Takács Gábor a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara felkérésére tartott előadást a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásának új szabályairól. A  rendezvénysorozat 2024. március 21-ei eseményére a cégek HR vezetői...

Változások a külföldiek magyarországi munkavégzése kapcsán

márc 6, 2024
Ha a foglalkoztatással kapcsolatos híreket nézzük, az elmúlt időszakban egyértelműen a legnagyobb visszhangot kapott téma, hogy az Európán kívülről érkező vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásának szabályai, illetve feltételei megváltoztak. Valóban, 2024. január...

Támogatás a pályakezdő munkavállalók zökkenőmentes beilleszkedésének segítéséhez

jan 31, 2024
Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot írt ki, Munkakör-megosztás elterjesztését célzó program címmel, melynek célja a vállalkozások munkaerő-utánpótlásának, a pótlás zökkenőmentes lebonyolításának támogatása, a generációk közötti tudás-átadás és a...

Új szabályok a munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítésre vonatkozóan

jan 31, 2024
Megjelent a nemzetgazdasági miniszter közleménye, amely meghatározza a munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátját a 2024-es évben. Az idei évre vonatkozóan a hazautazás költségtérítésének maximuma 56 240...

Minimálbér és garantált bérminimum 2023 decemberétől

nov 17, 2023
A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) megállapodott a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről, az új összegeket tartalmazó rendelet meg is jelent a Magyar Közlönyben. A legalacsonyabb...

Nyilvános a 2024-es hatósági ellenőrzési terv

nov 16, 2023
A Gazdaságfejlesztési Minisztérium közzétette a 2024-es foglalkoztatás-felügyeleti és munkavédelmi ellenőrzési tervet és az irányelveket. Ez alapján jövőre a foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzés három területet érint majd. 2024 áprilisában a feldolgozóiparban működő munkáltatók...

Munkavállalói magatartás megalapozhatja az azonnali hatályú felmondást

nov 15, 2023
A Kúria egy októberi döntésében kimondta, hogy ha a munkavállaló a munkatársakkal való kommunikáció során tanúsított magatartásával szembehelyezkedik a munkáltató általa ismert belső szabályzata szerinti elvárásokkal, a munkaviszonyát megszüntető azonnali...

Változások a szociális hozzájárulási adóra vonatkozó kedvezmények szabályozásában

aug 16, 2023
2023. augusztus 14-én lépett hatályba a szociális hozzájárulásról szóló 2018. évi LII. törvény munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezményre vonatkozó szabályainak kiegészítése, mely alapján nem tekinthető munkaerőpiacra lépőnek a harmadik ország...

Megjelent a 2024. évi munkaszüneti napokról szóló rendelet

júl 18, 2023
Július 13-án megjelent a Magyar Közlönyben a 2024. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 15/2023. (VII. 13.) GFM rendelet. Jövőre három szombati munkanappal számolhatnak azok, akik „klasszikus” munkarendben dolgoznak: augusztus...

Változások a szakképzésben

júl 6, 2023
Az új szakképzésről szóló törvény 2019-es elfogadása óta eltelt időszakban a jogalkotó lefolytatta a szakképzési rendszer átalakításának hatásvizsgálatát, majd a szabályozást 2023. július 1-jei hatállyal a tapasztalatoknak megfelelően módosította. Jelen...

Új törvény a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról

júl 5, 2023
A napokban megjelent a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról szóló 2023. évi L. törvény, amely ez év november elsejével lép hatályba. A törvény célja az lehetett, hogy rendezze a hazai munkaerőpiac évek...

A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználási szabályainak változása

jún 29, 2023
A Kormány 2023. június 19-i – veszélyhelyzeti szabályozás keretében hozott – rendelete jelentős mértékben kiszélesíti Széchenyi Pihenő Kártya (a továbbiakban: SZÉP Kártya) felhasználási körét és növeli a béren kívüli juttatásként...

Új kötelezettség az 50 főnél nagyobb cégeknek: visszaélés-bejelentési rendszer felállítása

jún 13, 2023
Május 25-én hirdették ki a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényt, amely alapjaiban változtatja meg a vállalkozások mindennapjait. A Panasztv. a...

Az üzleti titok védelme és a versenytárs munkaerejének megszerzése

máj 31, 2023
A Kúria jelentős megállapítást tett a versenytárs munkaerő-állományának megszerzésével összefüggésben az üzleti titok megsértése tekintetében. Döntésében kimondta, hogy ha a munkavállaló a munkáltató sérelmére valósít meg üzleti titkot sértő magatartást,...

Több mint kellene, de mégsem elég – A napi és heti pihenőidő kiadásáról

ápr 18, 2023
Még 2020-ban született az Alkotmánybíróságnak az a döntése, amelyre a szakmában többen felkaptuk a fejünket, de végül a médiában és a foglalkoztatásban (és egyébként a jogalkotásban is) szinte teljes érdektelenség...

Apasági és szülői szabadság arányosítása az Mt. módosítás tükrében

márc 16, 2023
Év elején módosult a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) is. A módosítás nyomán az apasági szabadság időtartama a korábbiakhoz képest növekedett, valamint bevezetésre került egy...

Új fogalom: a szociális vetítési alap

jan 23, 2023
Az Országgyűlés 2022. november 22. napján fogadta el a Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, így módosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény...

Változások a minimálbérben és a garantált bérminimumban

jan 6, 2023
Az év eleji jogszabályváltozások dömpingjében évek óta az egyik legstabilabb pont, hogy a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összege is megváltozik. Ez idén sem történt ez másképp. Habár az ezzel...

Változtak a munkavállaló kérelmére történő munkaszerződés-módosítás szabályai

jan 5, 2023
A Munka Törvénykönyvének 2023. január 1-jei módosításával változtak a munkavállaló kérelmére történő munkaszerződés-módosításra vonatkozó szabályok is. Alábbi cikkünkben áttekintjük, hogy mire érdemes a munkáltatóknak figyelniük az új rendelkezések kapcsán. A...